Glosar Evropske konvencije o ljudskim pravima

Odjeljenje za implementaciju ljudskih prava u nacionalnim sistemima Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava  (the Human Rights National Implementation Division of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DG-I)) objavilo je Glosar (Pojmovnik) Evropske konvencije o ljudskim pravima na našem jeziku.

Cilj Glosara jeste da omogući pravnicima praktičarima u državama članicama Savjeta Evrope da koriste ispravnu terminologiju kada se u postupcima pred domaćim organima pozivaju na Konvenciju. Drugi cilj ove publikacije je da pomogne pravnicima da ispravno razumiju presude na engleskom jeziku.

Glosar možete pronaći ovdje, ukoliko mislite da vam može biti koristan u radu (kliknite na fotografiju).

glosar-evropske-konvencije-naslovna