Klijenti

U svom dosadašnjem radu, advokatska kancelarija je savjetovala kako domaće, tako i  međunarodne klijente.

Lista naših klijenata obuhvata multinacionalne kompanije i investitore, vodeće nacionalne kompanije, državne agencije kao i pojedinačne poslovne ljude i preduzetnike. Većina naših klijenata dolazi iz oblasti projektnog investiranja, bankarstva i finansija, nekretnina, građevinarstva, ugostiteljstva i turizma generalno i drugih djelatnosti.

Kroz brojne privatizacione projekte ostvarili smo značajnu saradnju sa međunarodnim advokatskim kancelarijama koje nas često konsultuju u vezi pravne i poslovne prakse u Crnoj Gori. Advokatska kancelarija takođe zastupa fizička lica, uključujući strane državljane i nerezidente.

Saglasno Kodeksu profesionalne etike advokata, imena naših klijenata neće biti navedena, već bliže podatke možete dobiti kontaktirajući nas.