Usluge

hire-an-attorney-in-Montenegro

icon-building  Nekretnine/ Urbanizam i izgradnja

 • Pružanje konsultanskih usluga u svim postupcima vezanim za nepokretnosti, kupovina, prodaja, izdavanje;
 • Zastupanje u postupcima restitucije i eksproprijacije;
 • Zastupanje klijenata prilikom izgradnje objekata;
 • Izrada due diligence;
 • Zastupanje u postupku dobijanja građevinskih dozvola, dozvole za rekonstrukciju i adaptaciju objekata.

  Privredno pravo

 • Izrada osnivačkih i statusnih pravnih akata;
 • Osnivanje društava i pomoć pri postupku osnivanja;
 • Izrada odluka, ugovora;
 • Pomoć u postupcima stečaja i reorganizacije;
 • Zastupanje pravnih lica pred privrednim sudom i drugim državnim organima.

  Radno pravo

 • Zastupanje u radnim sporovima;
 • Izrada internih akata poslodavaca.

 icon-certificate Intelektualna svojina

 • Registrovanje, prenos i obnova žiga, autorskih i srodnih prava, geografske oznake porijekla, dizajna, patenta i topografije integrisanih kola.

 icon-umbrella  Naknada štete

 • Zastupanje u postupcima pred osiguravajućim društvima i u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete.

   Vanparnični postupak

 • Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti;
 • Proglašenje nestalog lica za umrlo;
 • Produženje i prestanak produženog roditeljskog prava;
 • Oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava;
 • Raspravljanje zaostavštine;
 • Sačinjavanje testamenta;
 • Dioba zajedničke stvari i imovine.

  Nasljedno i porodično pravo

 • Pokretanje ostavinskih postupaka;
 • Zastupanje na ostavinskim raspravama;
 • Prikupljanje dokaza o imovini koja je predmet nasljeđivanja;

   Parnični postupak

 • Zastupanje klijenata u svim parničnim postupcima;
 • Sastavljanje podnesaka-tužbi, odgovora na tužbu, kao i zastupanje na ročištima za glavnu raspravu.

  Krivični postupak

 • Zastupanje okrivljenog;
 • Zastupanje oštećenog i oštećenog kao tužioca;
 • Zastupanje privatnih tužilaca.

  Upravni postupak

 • Zastupanje klijenata u svim upravnim postupcima pred prvostepenim organima;
 • Zastupanje pred Upravnim sudom u Upravnim sporovima.

 icon-credit-card  Izvršni postupak

 • Zastupanje izvršnog povjerioca;
 • Zastupanje izvršnog dužnika;
 • Realizacija naplate potraživanja.